١- قبل از قانون‌گذاری فکر کنید؛

٢- از تعریف کردن ها استقبال کنید؛

٣- کارمندانِ منظم‌ را تشویق کنید؛

٤- شما هم به آن‌ها بپیوندید؛

٥- بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند؛

٦- در مورد زمان، انعطاف‌پذیر باشید؛

تعطیلات، فشار زیادی روی آدم‌ها می‌آورد، مخصوصاً روی اعصابشان! آن‌ها باید هدیه بخرند، در مراسم متعدد خانوادگی شرکت کنند، برای سفر برنامه‌ریزی کنند و مهمانی بدهند. پس سعی کنید باعث افزایش این فشار نشوید.
بعد از تعطیلات، هربار که امکانش بود، سعی کنید کمی منعطف‌تر از روزهای دیگر باشید. کمی در برنامه‌های زمانی دست ببرید تا افراد بتوانند کمی استراحت کنند. بله حتی بعد از تعطیلات عید، کارمندان نیاز به استراحت دارند. با این روش، استرس شان کم می‌شود، متعهدتر می‌شوند و نسبت به کار و زندگی شخصی‌شان حس بهتری خواهند داشت