مدیریت درست زمان باعث می شود که دقایق و ساعت های زیادی را در طول هفته ذخیره کنیم و بتوانیم از آن ها برای تماس های بیشتر و یا ویزیت های بیشتر استفاده کنیم .

برای اینکه از اتلاف گرهای وقت مانند پرسه های بی هدف در فضای مجازی در امان بمانیم،باید خوب فکر کنیم که این کارها جلوی پیشرفت و توسعه ما را می گیرند.اگر وقت خود را به خوبی مدیریت کنیم در هفته پایانی ماه لازم نیست نگران باشیم که به اهداف فروش خود نرسیده ایم.