هفت اصل طلایی برای موفقیت از طریق شکست:

 

شکست و ناکامی جزو لاینفک موفقیت است چه در زندگی شخصی و چه در مدیریت سازمان ها و چه در اداره کشورها. حال که نمیشود شکست را حذف کرد باید از آن حداکثر استفاده را کرد.

  اجازه ندهید یک اشتباه دوبار تکرار شود. اشتباه ایرادی ندارد. اما تکرار دوباره یک اشتباه یا انجام اشتباهات رایج دیگران اشتباه بزرگیست.

  از شکست‌های غیر قابل جبران اجتناب کنید، از ریسک های بزرگ که ممکن است کیان زندگی / سازمان / خانواده شما را نشانه بگیرد پرهیز کنید. در عوض استراتژی “شکست کوچک آموزنده و آگاهانه” را در پیش بگیرید.

  شکست هایتان را با همان دقت پیروزی هایتان تحلیل کنید. با همان دقت!چرا؟ اگه از یک شکست چیزی نیاموزید، تبدیل به اشتباهی می شود که دوباره تکرار خواهد شد. هر شکست لایق یک تحلیل اساسی می باشد. بدینصورت شما می تواند مشکل را به طور اساسی برطرف کنید ونه فقط مسبب آن را.

  فعالانه شکست ها را جستجو کنید و بازخوردهای منفی را نادیده نگیرید موفقیت پیشگان فکر میکنند. آن ها  لجبازی نمی کنند بلکه خاضعانه می پذیرند و یاد میگیرند.

  از چرایی منفی به چگونگی مثبت حرکت کنید. نه تنها ببینید اشکال کار کجا بوده، بلکه ببینید چطور میتوانید درستش کنید! در تحلیل بد بیاری ها نمانید بلکه شجاعت داشته باشید که برخی امور را نمی توان تغییر داد و برخی امور را می شود. بر دسته دوم متمرکز شوید.

  انتظار راهبردی (صبوری و محکم ماندن) کلید پیشرفت است.توماس ادیسون صبور بود وپس از 1000 شکست در اختراع لامپ با زهم دست از تلاش برنداشت. خیلی اوقات دلیل اصلی شکست کمبود منابع وتخصص نیست، بلکه زود جا زدن است. بنابراین یادتان باشد هر ناکامی ای شکست نیست. گاهی اوقات ناکامی یک موفقیت ناقص است. هرچیزی را به شکست تعبیر نکنیم.

  دیر یا زود شکست میخورید. دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. ممکن است موفقیت همیشه با شکست شروع نشود.ولی باید انتظار شکست را داشت، آن را پذیرفت و به آن به چشم فرصتی برای یادگیری نگاه کرد.


نوشته : متحد پرچ

پیشنهاد می شود مقاله ”  ” را نیز مطالعه فرمایید.