مورچه ها منطق فوق العاده ای دارند که می تواند برای استراتژیست ها الهام بخش باشد.

 منطق مورچه ای دارای 4 قسمت است:

  اولین بخش آن این است : « یک مورچه هرگز تسلیم  نمیشود. »

منطق خوبی است ، اگر آنها به سمتی پیش بروند و شما سعی کنید متوقف شان کنید به دنبال راه دیگری میگردند. بالا میروند ، پایین میروند ، دور میزنند. آنها به جستجوی خود برای یافتن راه دیگر ادامه می دهند.

چه منطق قدرتمندی ؛ هرگز از جست و جوی راهی که تو را به مقصد مورد نظر میرساند ، دست نکش.

  بخش دوم این است : « مورچه ها کل تابستان را  زمستانی می اندیشند. »

این نگرش مهمی است. نمیتوان اینقدر ساده لوح بود که گمان کرد تابستان برای همیشه ماندگار است. پس مورچه ها وسط تابستان در حال جمع آوری غذای زمستانشان هستند.

آینده نگری اصل مهمی است و باید در تابستان فکر طوفان را هم کرد. باید همچنان که از آفتاب و شن لذت میبرید به فکر سنگ و صخره هم باشید.

  سومین بخش از منطق مورچه این است : « مورچه  ها کل زمستان را مثبت می اندیشند. »

 این هم مهم است. در طول زمستان مورچه ها به خود یادآور میشوند که این دوران زیاد طول نمی کشد ؛ به زودی از اینجا بیرون خواهیم رفت و در اولین روز گرم ، مورچه ها بیرون می آیند. اگر دوباره سرد شد آنها برمیگردند زیر ، ولی باز در اولین روز گرم بیرون می آیند. آنها برای بیرون آمدن نمیتوانند زیاد منتظر بمانند.

  چهارمین و آخرین منطق مورچه ها :  « یک مورچه در  تابستان چه قدر برای زمستان خود جمع میکند؟ »

«هر چه قدر که در توانش باشد» چه منطق فوق العاده ای است این منطق که هر چه قدر در توانایی ات است.

 یک بار دیگر با هم مرور کنیم :

 هرگز تسلیم نشو

 آینده را ببین. (زمستانی بیاندیش)

 مثبت بمان (تابستان را به خاطر بسپار)

▫️همه تلاشت را بکن

 آیا شما به اندازه یک مورچه منطقی هستید؟

مانند یک مورچه منطقی باشیم و مانند یک مورچه بزرگ بیندیشیم!

پیشنهاد می شود مقاله ” تکنیک قطارهای سوییس ” را نیز مطالعه فرمایید.