ده فرمان تفکر استراتژیک

 دکتر مجتبی لشکربلوکی در کتاب فرامین و فنون تفکراستراتژیک، ده فرمان برای تفکر استراتژیک برشمرده که در ادامه می‌خوانید:

 

فرمان 1: نیت متمرکز (هدف‌گیری و هدف‌گرایی) داشته باشید.

 

فرمان 2: در جستجوی پرسش‌های ناگفته و پاسخ‌های نایافته باشید.

 

فرمان 3: متمرکز بر عواملی باشید که هم متمایزکننده باشد هم ممتازکننده.

 

فرمان 4: در هر رخداد و روندی، در جستجوی فرصت و منفعت استراتژیک باشید!


فرمان 5: همیشه خاطره‌های متعدد از آینده در ذهن سازمان داشته باشید.

 

فرمان 6: سیستم خلق ارزش را از نو بیافرینید.

 

فرمان 7: دایره انتخاب‌ها و گزینه‌های خود را گسترش دهید.

 

فرمان 8: مدام فرضیه‌پردازی و فرضیه‌آزمایی کنید!

 

فرمان 9: بازی برد برد طراحی کنید.

 

فرمان 10: چرخه‌های زاینده و پاینده ایجاد کنید.پیشنهاد می شود مقاله " قاتلان تصمیم گیری استراتژیک " را نیز مطالعه فرمایید.