٦توصیه برای مدیران، بعد از تعطیلات

آسان‌گرفتنِ بعضی از قوانین در این وقت از سال، به‌جای سخت‌گیری در آن‌ها، نتایج بهتری به بار می‌آورد.
  
مدیران زیادی از نزدیک‌ شدن فصل تعطیلات وحشت دارند، از تعطیلات عید نوروز به بعد، موجی از هیجان و حواس‌پرتی آغاز می‌شود و تمرکز خیلی‌ها را مختل می‌کند. اما هوشمندانه‌ترین و موثرترین رویکرد برای این روزها، نجنگیدن با آن است 

١قبل از قانون‌گذاری فکر کنید؛  


٢از  تعریف کردن ها استقبال کنید؛ ٣کارمندانِ منظم‌ را تشویق کنید؛
  


 ٤شما هم به آن‌ها بپیوندید؛


  
٥بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند؛ ٦در مورد زمان، انعطاف‌پذیر باشید؛


پیشنهاد می شود مقاله " پنج عامل کلیدی برای موفقیت مدیران پروژه " را نیز مطالعه فرمایید.