شرکت متحد پرچ

واحد تولید

18:47 1396/02/10

 متحدپرچ در راستای بهبود کیفیت و نیاز واحدهای مختلف صنعتی، محصولات خود را با استانداردهای بین المللی با آلیاژهای مختلف طبق سفارش مشتری تولید می نماید. م