شرکت متحد پرچ

 • نجابت

       آیا می‌توانید بدون شرم به دیگران بگویید کسب و کار شما چه می‌کند؟   مشهور است که یک مدیر اجرایی تبلیغات در جواب اینکه چگونه

 • پایداری

    اصراف یک امر غیراخلاقی است. هرچند دو دوران جدید مصادیق بیشتری پیدا کرده، ولی سخنی است که از قدیم نقل می‌شده‌است. اصراف، زیاده‌روی، پرخوری و دیگر

 • تعهد کاری و اخلاق کسب و کار

   تعهد از زمره واژه‏هایی است که تعاریف زیادی برای آن از دیدگاههای مختلف ارائه شده است. مفاهیم متعددی مانند وجدان، اخلاق کاری، انصاف و غیره. با وجود داش

 • رضایت مشتری

   در دو دهه گذشته شعارهای زیادی از سوی شرکت ها مبنی بر اهمیت مشتری و تامین خواسته مشتری بیان شده است. امروزه نیز شرکت ها بر اهمیت نقش مشتری تاکید فراوا

 • انصاف

   انصاف مجموعه قواعدی است که در کنار اصول حقوقی وجود دارد و به استناد متکی بودن به اصول عالی و برتر اخلاقی می تواند قواعد حقوقی را لغو کند یا تخصیص دهد

 • اخلاق و تولید اقتصادی

   یکی از راه های کسب مزیت رقابتی، تولید اقتصادی با رعایت اصول اخلاقی است. پیاده سازی مدیریت اخلاقی موجب می شود کارکنان به پندار نیک مجهز شوند. منظور از

 • بیان مسئله

   طی سال های گذشته همزمان با کاهش رشد فروش در بازار محصولات بادوام و نزول حاشیه تولید آنها، فعالیت های مرتبط با بعد از فروش (After Sale) - فعالیت هایی

 • چهار ویژگی کسب و کار اخلاق مدار

   به‌طور معمول، هیچ کارآفرینی کسب و کارش را به نیت انجام اعمال غیراخلاقی و اشتباه راه‌اندازی نمی‌کند. با این حال، ممکن است پس از شروع کارآفرینی چالش‌ها

 • اخلاق کسب و کار

   اخلاق را می توان مطالعه و بررسی معیارها و قواعدی دانست که راهنمای عمل افراد و گروه ها در انجام امور مقبول است. با قرار دادن امکانات مساوی و آزادی فرد

 • اخلاق و به وجود آمدن سینرژی در وجدان کاری

   از آنجایی که وجدان کار یک مقوله اخلاقی است بنابراین برای ایجاد، تقویت و کاربردی نمودن آن بایستی از مکانیزمهای اخلاقی استفاده نمود. از مجموعه ترکیبی ا