کلاهک سر خزینه

این نوع کلاهک در صنعت، سرخزینه نامگذاری شده است ، که سر کلاهک زاویه ۱۲۰° دارد و برای سطوح هم تراز و اتصالاتی که سر کلاهک نباید از قطعه کار بیرون باشد استفاده می شود. برای استفاده از این نوع میخ پرچ، نیاز به دریل کاری متناسب با سر کلاهک هست.

کلاهک سر خزینه متحد پرچ


میخ پرچ سر خزینه متحد پرچ