مي‌تواند بر اساس تعاريف متفاوت باشد، مثلا کل جمعيت براي يک شرکت ممکن است کل جمعيت دنيا باشد يا براي يک فروشگاه مواد غذايي، همه جمعيت آن شهر .
 

 بازار بالقوه / Potenital Market 

بخشي از کل جمعيت که علاقه به تهيه کالا يا خدمت دارند .

 

 بازار ممکن / Available Market 

بخشي از بازار بالقوه که پول کافي براي تهيه کالا يا خدمت را دارند .

 

 بازار ممکن واجد شرايط / Qualified Available Market 

بخشي از بازار ممکن که از نظر قانوني اجازه تهيه کالا يا خدمت را دارند .
 

 بازار هدف / Target Market 

بخشي از بازار ممکن واجد شرايط که شرکت قصد ارائه کالا يا خدمت را به آنها دارد .
 

 بازار تحت نفوذ / Penetrated Market 

بخشي از بازار هدف که کالا يا خدمت را تهيه کرده‌اند.

نوشته : متحد پرچ

پیشنهاد می شود مقاله “ انواع تکنیک های بازاریابی ” را نیز مطالعه فرمایید.